Català  Castellà

ANAR AL PSICÒLEG:

Els infants i adolescents, a diferència dels adults, es troben en una situació de canvi, creixement i adaptació constants. Són més vulnerables i és freqüent que es trobin amb conflictes, per els que encara no hagin desenvolupat estratègies adients per fer-hi front.

Aquí trobarà l’ajut professional que guiarà i recolzarà l’ infant o jove i la família.


anar al psicòleg

COM T'AJUDAREM: 

1)  Si voleu fer alguna consulta, podeu contactar via telefònica, per correu electrònic o omplint el formulari a l’apartat de Contacte.

2)    A continuació us informarem personalment i de forma gratuïta, de com us podem ajudar i quin és el cost de les sessions.

3)    Primera visita:

La primera visita habitualment es fa amb els pares del menor o amb el propi jove. Durant aquesta sessió es realitza una entrevista exhaustiva que permeti elaborar la història clínica del pacient.

4)    Segona i posteriors visites:

Aquestes sessions d’avaluació ja es fan amb el nen/a o jove i es realitzen les proves necessàries per avaluar la situació: entrevista i administració de proves o tests.

5)    Sessió de devolució:

Una vegada analitzada tota la informació obtinguda amb les visites i proves administrades, es realitza la sessió de devolució, on s’informa als pares (o jove) del diagnòstic i quina orientació terapèutica seria la més adient en el seu cas.

6)    Sessions de psicoteràpia o reeducacions:

S’inicia el tractament amb el nen/a o jove. Tot i que depèn de cada cas, és habitual que es facin sessions setmanals durant aquesta fase.

7)    Seguiment:

Una vegada finalitzat el tractament i de forma esporàdica, si és necessari, es pot realitzar alguna sessió per mantenir el bon curs de l’efecte terapèutic. 
PERFIL PROFESSIONAL:

Araceli Barrio Simó

Araceli Barrio Simó

 La meva formació acadèmica :

·          Psicòloga llicenciada per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

·          Màster en Psicologia Clinica Infantil i Juvenil per l’Institut Superior d’Estudis Psicològics de Barcelona (ISEP).

·          Psicòloga col·legiada nº 14.305 pel Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC).

      Alhora, la meva formació complementària s’ha centrat en la realització, entre d’altres, dels següents cursos i seminaris impartits pel Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC), el Departament d’ Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, l’Institut Superior d’Estudis Psicològics de Barcelona (ISEP), l’Aula d’ Estudis Socials de Barcelona i l’Associació TDAH Vallès:

·          Detecció precoç dels trastorns del desenvolupament 

·       TDAH i comorbilitat

·          Atenció Precoç

·          Psicomotricitat

·          Intervenció en la dislèxia des de la perspectiva més actual

·          Tecnologies de la informació i la comunicació per a l’atenció a la diversitat i les necessitats educatives      especials

·          Esquizofrènia: intervenció cognitiu–conductual

·          Curs de formació sobre persones amb disminucións

·          Curs de formació sobre persones amb ceguesa i disminució visual 


      A més, la meva experiència professional com a psicòloga en un inici, es va centrar en l’atenció a pacients amb dificultats de percepció visual; posteriorment vaig col·laborar amb diversos centres privats de Psicologia clínica i escolar, on s’oferia tractament a nens i joves amb dificultats d’aprenentatge i/o trastorns mentals. Aquesta experiència com a psicòloga ha estat complementada al haver treballat com a mestra a escoles d’educació infantil i primària.

 


PSICOLOGICA-MENT, Psicologia infantil i juvenil (clínica i escolar)
Logopedia

Pujar al principi de la pàgina