Català Castellà

SERVEIS :

 

 1) Orientació i assessorament a pares que tinguin dificultats amb  l'educació del seus fills.

 2) Avaluació psicològica i diagnòstic.

 3) Tractament psicoterapèutic.

  

Psicologia clínica


Els nens i joves poden patir, com els adults, certs trastorns o dificultats (que a continuació es descriuran) però sovint els símptomes que manifesten són diferents, als que pot presentar un adult amb el mateix trastorn. Per això, moltes vegades, el problema pot passar desapercebut o no se li dóna tota la importància i atenció necessària (comentaris com: “no sé que li passa a aquest nen, però alguna cosa...”) fan necessària la consulta a un especialista, que pugui valorar el comportament del menor i orientar a la família.

El fet de no rebre una atenció adient fa que les dificultats es mantinguin o empitjorin amb el pas del temps, dificultant el creixement sa del menor i afectant els diferents àmbits en els que es desenvolupa (personal, familiar, escolar, amics, ...).


Els problemes quotidians i trastorns que poden ser objecte d’atenció clínica són:


Problemes de relació

- Problemes de relació entre pares i fills (dificultat per seguir les normes, problemes de convivència, problemes derivats de la separació dels pares, ...). En els adolescents: oposició a les normes familiars, inconformisme, rebel·lia, discussions, inestabilitat emocional, …

- Problemes de relació amb els iguals: dificultat per fer amics, timidesa, aïllament social, inseguretat. A més en els adolescents: dificultats en les relacions amb altres joves, dificultats afectives o de parella.

-Problemes de relació entre germans (gelosia, discussions, ...) 


Problemes de comportament


Problemes de comportament: no fa cas, rebequeries, incompliment de normes, desafia i discuteix en excés amb els adults, manca de respecte, vol cridar en excés l’ atenció, es mostra agressiu/va,...

 

Trastorn per dèficit d’atenció amb/sense hiperactivitat (TDAH/TDA):

- Dificultats d' atenció i concentració: es dispersa i distreu fàcilment, no segueix instruccions o no acaba el que estava fent, s’equivoca, sembla que no escolti, li costa organitzar-se i perd objectes que necessita, evita fer allò que impliqui concentració, etc. 

- Problemes d' hiperactivitat: parla en excés, està contínuament en moviment, s’aixeca de la cadira, mou els peus o les mans constantment, corre o salta en excés en situacions no adients, sovint està activat, li costa jugar a activitats tranquil·les,...

- Problemes d’ impulsivitat: actua sense planificar, s’equivoca perquè no ha parat a pensar en el que anava a fer, té conductes perilloses, dificultat per organitzar-se,...

 

Trastorns de l’estat d’ànim:  es mostra irritable, s’enfada fàcilment, està trist, té canvis en l’estat d’ànim, plora fàcilment, se sent culpable, diu que no sap fer les coses, problemes d’ingesta i son, disminució del rendiment acadèmic, menys sociable, redueix la motivació per jugar, pèrdua d’interès i d’energia, passotisme, etc.


depressió i ansietat


Trastorns d’ansietat: ansietat excessiva al separar-se de les persones a les que està vinculat (pares) (no voler anar de colònies, dormir a casa d’amics, problemes a l’hora d’anar a dormir...), té mal de panxa sovint, mal de cap, sudoració, té por excessiva, plora i evita certs objectes o situacions, rebutja de forma perllongada anar a escola, intenta evitar situacions on hi hagin molts nens/joves que no siguin molt propers a ell, té por desmesurada a parlar en públic, es preocupa de forma excessiva i té comportaments repetitius, etc.

 

Problemes adaptatius: canvis de comportament, de l’ estat d’ànim o canvis de rendiment escolar, després de la separació dels pares, per canvi de lloc de residència, canvi d’escola, etc.

 

Trastorns de la ingesta i de la conducta alimentària:

- Pica: ingereix substancies que no són aliment

- Trastorn per rumiació: té conductes repetitives de regurgitació i masticació dels aliments que s’ingereixen.

- Trastorn de la ingesta alimentaria: mostra dificultat persistent per menjar de forma adient, sense guanyar pes.

- Anorèxia, Bulímia, altres trastorns alimentaris: té preocupació extrema per guanyar pes, labilitat emocional, insatisfacció amb el propi cos, canvis de pes, entre una amplia variabilitat de símptomes. 


anorexia


Trastorns de l’eliminació: problemes amb el control d’esfínters ("pipi, caca").

 

Trastorn per comportament pertorbador: desafia i s’oposa a les indicacions de l’adult, tant als pares com als professors, molesta als companys, fa malbé els objectes, irritable, reacciona de forma desproporcionada, sent ira, creu que els demés el tracten injustament, comportaments agressius contra les persones o la propietat sense sentir remordiments, furts, violació de les normes, etc.

 

Trastorns de l’espectre autista: dificultats d’empatia, comportament d’aïllament social, dificultats o manca de joc simbòlic, resistència als canvis, entre una amplia variabilitat de símptomes.

 

Problemes per controlar els propis impulsos: té dificultats per controlar les seves emocions, s’estira dels cabells i se’ls arrenca, es menja les ungles, fa la pipa, té explosions d'ira, té conductes addictives (Internet, videojocs, mòbil, tabac, ...).

 

Trastorns de la son: té malsons, terrors nocturns, insomni, ritme de la son alterat…

 

Altres dificultats: pors excessives, inseguretat, dol per la pèrdua d’un familiar o amic proper, etc.

  

Avaluació de la Capacitat Intel·lectual

 

Al Servei de Psicologia Infantil i Juvenil fem l’avaluació, diagnòstic i posterior tractament o orientació terapèutica dels trastorns o dificultats descrites anteriorment. En aquests casos, després de rebre la demanda dels pares o del propi jove, es realitzen proves per avaluar l’estat del pacient i arribar a un diagnòstic.

A continuació s’iniciarà el tractament psicoterapèutic amb la finalitat de donar solucions per millorar el benestar emocional, el desenvolupament intel·lectual i el comportament del nen/jove, segons sigui el cas, aconseguint millorar la seva qualitat de vida.

De vegades, el que ens preocupa del nen o jove tant sols passa en l’àmbit familiar o només a l’escola, però sovint acostuma a succeir en més d’un àmbit de la vida de l’ infant/jove. Per tant, es tindrà en compte al propi nen/jove, a la seva família, a les relacions amb els amics, a l’escola, etc.

L’objectiu és el de fomentar l’evolució de l’ infant/jove, millorar les seves relacions socials, estimular el seu desenvolupament físic, emocional i intel·lectual. Tot tractant els problemes o possibles trastorns de forma individualitzada, és a dir, adaptant-nos a les característiques pròpies del pacient.

 

Dins aquest marc, també es donen pautes i assessorament als pares o tutors per tal que, siguin ells mateixos els que apliquin les millors estratègies educatives i habilitats d’interacció amb el seus fills.

Així els pares contribueixen en la millora del clima familiar i ajuden positivament al desenvolupament personal dels seus fills, creant hàbits de conducta més adaptatius per la vida quotidiana de l’ infant/jove. Pujar al principi de la pàgina